Betingelser

Billetter

Køb af billetter er først bindende når revyen har registreret betalingen.

Betaling af billetter kan ske med følgende betalingskort:

Dankort, Visa Dankort eller MobilePay. Ved andre betalingskort kontakt venligst vores billetkontor.

Alle betalingsoplysninger er fortrolige og behandles krypteret, således at ingen andre kan se købers kortoplysninger (transaktioner igennem NETS er krypteret).
Revyen kan ligeledes ikke se, eller gemme købers kortoplysninger.

Sælger opbevarer købers navn, telefonnummer og e-mail i et kundekartotek til evt. brug ved genoptrykning af bortkomne billetter.

Når køber bestiller billetter via hjemmesiden, og har klikket på de sæder køber ønsker, reserverer sælger sæderne og køber har herefter 10 minutter til at gennemføre betalingen.

Først når køber modtager en kvittering og bekræftelse, indeholdende ordre-ID, er pladserne endeligt reserveret til køber.

Billetter er kun gyldige til den forestilling m. dato og tid, der står på billetten.

Når køb af billetter er bekræftet på hjemmesiden, skal køber selv printe billetten ud.

Bortkomne billetter kan erstattes af revyen ved personlig henvendelse med billedlegitimation.

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, medmindre forestillingen aflyses. Dog refunderes gebyret ikke.
Hvis en forestilling udskydes, afbrydes eller flyttes til en anden spilledato kan der alene ske ombytning af billetter til en senere programsat forestilling.

Som hovedregel vil forestillingens længde som udgangspunkt være ca. 2 timer og 15 minutter inkl. pause. I forbindelse med restriktioner og retningslinjer fra det officielle Danmark, kan der blive tale om at forestillingen kortes og afvikles uden pause.

Medmindre der er givet skriftligt tilsagn, er det hverken tilladt af optage video, lys eller anvende professionelt fotoudstyr til forestillingen. Det er ligeledes ikke tilladt for journalister eller medieansatte offentligt at referere kunstnere direkte.

Hvis en forestilling, koncert el.lign. bliver flyttet til et andet spillested, betragtes dette ikke som en aflysning, hvorfor vi ikke refunderer beløbet.

Ved aflysning af Aarhus Revyen
Er årsagen til aflysning som følge af lockout, strejke, pandemier, naturkatastrofer, brandskade eller lign. uforudsete hændelser udenfor Aarhus Revyens kontrol, er Aarhus Revyen berettiget til at aflyse uden erstatning af nogen art.
Ved aflysning forstås, at forestillingen ikke kan gennemføres. Programændringer, såsom tidspunkt og/eller udskiftning af skuespillere (f.eks. pga. sygdom) anses ikke for en aflysning, der berettiger til ombytning eller refusion. Ved en evt. forsinkelse som følge af forhold, som Aarhus Revyen ikke har indflydelse på, kan billetten ikke ombyttes eller refunderes.

Aarhus Revyen gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler ikke finder anvendelse ved køb af billetter til Aarhus Revyen.

Billetprisen er inklusiv et gebyr på kr. 35,-.

Det' Revy ApS forbeholder sig ret til ændringer i forestillingen og den kunstneriske besætning.

Køb af revy-menuer
Købte revy-menu kan hverken helt eller delvist ombyttes eller refunderes.

I øvrigt henvises til almindelig gældende dansk lovgivning.

Gavekort

Handelsbetingelser for online køb af gavekort til Aarhus Revyen.

Aftale om køb af gavekort til Aarhus Revyen er først bindende for køber, når Aarhus Revyen har registreret betalingen.

Disse handelsbetingelser er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler.

Betaling for gavekort kan alene ske med Dankort, Visa Dankort eller MobilePay.

Alle betalingsoplysninger er fortrolige og behandles krypteret, således at ingen andre kan se købers kortoplysninger (transaktioner igennem NETS er krypteret). Revyen kan ligeledes ikke se, eller gemme købers kortoplysninger.

Sælger opbevarer købers navn, telefonnummer og e-mail i et kundekartotek til evt. brug ved genoptryk af gavekort.

Beløbet hæves på købers konto, når køber accepterer ordren på sælgers hjemmeside.

Køber betaler et administrationsgebyr på kr. 20,- pr. gavekort til dækning af bestillings- og administrationsomkostninger.

Købte gavekort er gyldige til indeværende sæson.

Når køb af gavekort er bekræftet af sælger via hjemmesiden, bliver gavekort sendt pr. e-mail til køber.

Sælger gør opmærksom på, at fortrydelsesretten i §17 i lov om visse forbruger aftaler ikke finder anvendelse ved køb af gavekort til Aarhus Revyen – jf. lovens §9, stk. 2. nr. 2, litra a.

Ved ombytning af gavekort til billetter nedskrives gavekortets værdi med de ønskede billetters værdi.

Hvis kunden ønsker et evt. restbeløb på gavekortet udbetalt, skal kunden henvende sig til Aarhus Revyen / Det' Revy ApS, hvorefter restbeløbet kan udbetales via bankoverførsel. Dette kan ske op til 1 år efter gavekortets udløb.

Alle reklamationer bedes rettet direkte til sælger.

Kontaktoplysninger for sælger:
Aarhus Revyen / Det' Revy ApS
Herluf Trolles Vej 17
DK-5700 Svendborg
mail@detrevy.dk
Tlf.: 20 85 84 77
CVR: 42 57 65 57